HASİLAT SƏNAYESİNDƏ ŞƏFFAFLIQ

TODO supply a title

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti

BP Exploration (Caspian Sea) Ltd

BP Exploration (Shah Deniz)Limited

Balakhani Operating Company Limited

Umid Babek Operating Company

Shirvan Operating Company LTD

Surakhani Oyl Operating Company S.A.

Binagadi Oil Company

Salyan Oil LTD

Karasu Operating Company

”AZGERNEFT” MMC

Absheron Operating Company Limited

Neftechala Operating Company Limited

Bahar Energy Operating Company Limited

Petro-Hongkong-Pirsaat Oil Limited Office MMC

”AzerGold” QSC

RV İnvestment Qrup Servis LLC-nin nümayəndəliyi

BP Exploration (Azerbaijan) Ltd şirkəti

Karasu Development Şirkəti

Azerbaijan (Eysc) Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

LUKOYL Oversiz Şah Dəniz Ltd

”Ekson Azərbaycan Limited” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BP ABŞERON LİMİTED

Equinor Azerbaijan Karabagh B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialı

Equinor Azerbaijan Ashrafi Dan Ulduzu Aypara B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialı

Joint Operating Company of Absheron Petroleum B.V. (JOCAP)

İTOÇU Oyl Eksploreyşn (Azərbaycan) İnc. Kompaniyasının Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

NAFTIRAN INTERTRADE Co. (NICO) LIMITED Şirkətinin Nümayəndəliyi

Gobustan Operating Company

”SHIRVAN INVESTMENTS LIMITED” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

Equinor Apsheron AS Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

”TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

"Mol Azərbaycan Ltd" Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BAHAR ENERGY LİMİTED Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BP Şəfəq-Asiman Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

UGE-LANCER PTE.Ltd-nin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

ONGC VİDESH LİMİTED şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

”SGC UPSTREAM” MMC

PETRONAS AZERBAIJAN (SHAH DENIZ) S.A.R.L Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

CNPC İnternational (Kura) Limited Şirkətinin filialı

İNPEX SOUTHWEST CASPİAN SEA LTD

Azərbaycan (Şah Dəniz) Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

AZEN Oyl Kompani B.V. Şirkətinin Filialı

”TURKISH PETROLEUM OVERSEAS COMPANY LTD” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

Total E&P Abşeron B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

”ƏliBayramlıneft” MMC

”Qobustanneft” MMC

”Salyanneft” MMC

”NOVATİS OİL FZE” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyi

Fortunemate Assets Limited

Neftchala investments

KARABAKH OPERATİNG COMPANY ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

APŞERON İNVESTMENTS LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

BÖYÜK BRİTANİYANIN COMMONWEALTH QOBUSTAN LİMİTED ŞİRKƏTİNİN FİLİALI

KARABAKH COİNT OPERTİNG COMPANY B.V ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

ZENİTH ARAN OİL COMPANY LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

TAGHIYEV OPERATING COMPANY MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

GL İNVESTMENT MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

LUKOYL ABŞERON EKSPLOREYŞN LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI NÜMAYƏNDƏLİYİ

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti

BP Exploration (Caspian Sea) Ltd

BP Exploration (Shah Deniz)Limited

Balakhani Operating Company Limited

Umid Babek Operating Company

Shirvan Operating Company LTD

Surakhani Oyl Operating Company S.A.

Binagadi Oil Company

Salyan Oil LTD

Karasu Operating Company

”AZGERNEFT” MMC

Absheron Operating Company Limited

Neftechala Operating Company Limited

Bahar Energy Operating Company Limited

Petro-Hongkong-Pirsaat Oil Limited Office MMC

”AzerGold” QSC

RV İnvestment Qrup Servis LLC-nin nümayəndəliyi

BP Exploration (Azerbaijan) Ltd şirkəti

Karasu Development Şirkəti

Azerbaijan (Eysc) Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

LUKOYL Oversiz Şah Dəniz Ltd

”Ekson Azərbaycan Limited” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BP ABŞERON LİMİTED

Equinor Azerbaijan Karabagh B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialı

Equinor Azerbaijan Ashrafi Dan Ulduzu Aypara B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialı

Joint Operating Company of Absheron Petroleum B.V. (JOCAP)

İTOÇU Oyl Eksploreyşn (Azərbaycan) İnc. Kompaniyasının Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

NAFTIRAN INTERTRADE Co. (NICO) LIMITED Şirkətinin Nümayəndəliyi

Gobustan Operating Company

”SHIRVAN INVESTMENTS LIMITED” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

Equinor Apsheron AS Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

”TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

"Mol Azərbaycan Ltd" Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BAHAR ENERGY LİMİTED Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BP Şəfəq-Asiman Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

UGE-LANCER PTE.Ltd-nin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

ONGC VİDESH LİMİTED şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

”SGC UPSTREAM” MMC

PETRONAS AZERBAIJAN (SHAH DENIZ) S.A.R.L Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

CNPC İnternational (Kura) Limited Şirkətinin filialı

İNPEX SOUTHWEST CASPİAN SEA LTD

Azərbaycan (Şah Dəniz) Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

AZEN Oyl Kompani B.V. Şirkətinin Filialı

”TURKISH PETROLEUM OVERSEAS COMPANY LTD” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

Total E&P Abşeron B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

”ƏliBayramlıneft” MMC

”Qobustanneft” MMC

”Salyanneft” MMC

”NOVATİS OİL FZE” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyi

Fortunemate Assets Limited

Neftchala investments

KARABAKH OPERATİNG COMPANY ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

APŞERON İNVESTMENTS LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

BÖYÜK BRİTANİYANIN COMMONWEALTH QOBUSTAN LİMİTED ŞİRKƏTİNİN FİLİALI

KARABAKH COİNT OPERTİNG COMPANY B.V ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

ZENİTH ARAN OİL COMPANY LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

TAGHIYEV OPERATING COMPANY MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

GL İNVESTMENT MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

LUKOYL ABŞERON EKSPLOREYŞN LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI NÜMAYƏNDƏLİYİ

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti

BP Exploration (Caspian Sea) Ltd

BP Exploration (Shah Deniz)Limited

Balakhani Operating Company Limited

Umid Babek Operating Company

Shirvan Operating Company LTD

Surakhani Oyl Operating Company S.A.

Binagadi Oil Company

Salyan Oil LTD

Karasu Operating Company

”AZGERNEFT” MMC

Absheron Operating Company Limited

Neftechala Operating Company Limited

Bahar Energy Operating Company Limited

Petro-Hongkong-Pirsaat Oil Limited Office MMC

”AzerGold” QSC

RV İnvestment Qrup Servis LLC-nin nümayəndəliyi

BP Exploration (Azerbaijan) Ltd şirkəti

Karasu Development Şirkəti

Azerbaijan (Eysc) Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

LUKOYL Oversiz Şah Dəniz Ltd

”Ekson Azərbaycan Limited” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BP ABŞERON LİMİTED

Equinor Azerbaijan Karabagh B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialı

Equinor Azerbaijan Ashrafi Dan Ulduzu Aypara B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialı

Joint Operating Company of Absheron Petroleum B.V. (JOCAP)

İTOÇU Oyl Eksploreyşn (Azərbaycan) İnc. Kompaniyasının Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

NAFTIRAN INTERTRADE Co. (NICO) LIMITED Şirkətinin Nümayəndəliyi

Gobustan Operating Company

”SHIRVAN INVESTMENTS LIMITED” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

Equinor Apsheron AS Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

”TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

"Mol Azərbaycan Ltd" Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BAHAR ENERGY LİMİTED Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BP Şəfəq-Asiman Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

UGE-LANCER PTE.Ltd-nin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

ONGC VİDESH LİMİTED şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

”SGC UPSTREAM” MMC

PETRONAS AZERBAIJAN (SHAH DENIZ) S.A.R.L Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

CNPC İnternational (Kura) Limited Şirkətinin filialı

İNPEX SOUTHWEST CASPİAN SEA LTD

Azərbaycan (Şah Dəniz) Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

AZEN Oyl Kompani B.V. Şirkətinin Filialı

”TURKISH PETROLEUM OVERSEAS COMPANY LTD” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

Total E&P Abşeron B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

”ƏliBayramlıneft” MMC

”Qobustanneft” MMC

”Salyanneft” MMC

”NOVATİS OİL FZE” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyi

Fortunemate Assets Limited

Neftchala investments

KARABAKH OPERATİNG COMPANY ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

APŞERON İNVESTMENTS LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

BÖYÜK BRİTANİYANIN COMMONWEALTH QOBUSTAN LİMİTED ŞİRKƏTİNİN FİLİALI

KARABAKH COİNT OPERTİNG COMPANY B.V ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

ZENİTH ARAN OİL COMPANY LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

TAGHIYEV OPERATING COMPANY MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

GL İNVESTMENT MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

LUKOYL ABŞERON EKSPLOREYŞN LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI NÜMAYƏNDƏLİYİ

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti

BP Exploration (Caspian Sea) Ltd

BP Exploration (Shah Deniz)Limited

Balakhani Operating Company Limited

Umid Babek Operating Company

Shirvan Operating Company LTD

Surakhani Oyl Operating Company S.A.

Binagadi Oil Company

Salyan Oil LTD

Karasu Operating Company

”AZGERNEFT” MMC

Absheron Operating Company Limited

Neftechala Operating Company Limited

Bahar Energy Operating Company Limited

Petro-Hongkong-Pirsaat Oil Limited Office MMC

”AzerGold” QSC

RV İnvestment Qrup Servis LLC-nin nümayəndəliyi

BP Exploration (Azerbaijan) Ltd şirkəti

Karasu Development Şirkəti

Azerbaijan (Eysc) Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

LUKOYL Oversiz Şah Dəniz Ltd

”Ekson Azərbaycan Limited” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BP ABŞERON LİMİTED

Equinor Azerbaijan Karabagh B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialı

Equinor Azerbaijan Ashrafi Dan Ulduzu Aypara B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialı

Joint Operating Company of Absheron Petroleum B.V. (JOCAP)

İTOÇU Oyl Eksploreyşn (Azərbaycan) İnc. Kompaniyasının Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

NAFTIRAN INTERTRADE Co. (NICO) LIMITED Şirkətinin Nümayəndəliyi

Gobustan Operating Company

”SHIRVAN INVESTMENTS LIMITED” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

Equinor Apsheron AS Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

”TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

"Mol Azərbaycan Ltd" Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BAHAR ENERGY LİMİTED Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BP Şəfəq-Asiman Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

UGE-LANCER PTE.Ltd-nin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

ONGC VİDESH LİMİTED şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

”SGC UPSTREAM” MMC

PETRONAS AZERBAIJAN (SHAH DENIZ) S.A.R.L Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

CNPC İnternational (Kura) Limited Şirkətinin filialı

İNPEX SOUTHWEST CASPİAN SEA LTD

Azərbaycan (Şah Dəniz) Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

AZEN Oyl Kompani B.V. Şirkətinin Filialı

”TURKISH PETROLEUM OVERSEAS COMPANY LTD” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

Total E&P Abşeron B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

”ƏliBayramlıneft” MMC

”Qobustanneft” MMC

”Salyanneft” MMC

”NOVATİS OİL FZE” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyi

Fortunemate Assets Limited

Neftchala investments

KARABAKH OPERATİNG COMPANY ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

APŞERON İNVESTMENTS LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

BÖYÜK BRİTANİYANIN COMMONWEALTH QOBUSTAN LİMİTED ŞİRKƏTİNİN FİLİALI

KARABAKH COİNT OPERTİNG COMPANY B.V ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

ZENİTH ARAN OİL COMPANY LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

TAGHIYEV OPERATING COMPANY MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

GL İNVESTMENT MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

LUKOYL ABŞERON EKSPLOREYŞN LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI NÜMAYƏNDƏLİYİ

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti

BP Exploration (Caspian Sea) Ltd

BP Exploration (Shah Deniz)Limited

Balakhani Operating Company Limited

Umid Babek Operating Company

Shirvan Operating Company LTD

Surakhani Oyl Operating Company S.A.

Binagadi Oil Company

Salyan Oil LTD

Karasu Operating Company

”AZGERNEFT” MMC

Absheron Operating Company Limited

Neftechala Operating Company Limited

Bahar Energy Operating Company Limited

Petro-Hongkong-Pirsaat Oil Limited Office MMC

”AzerGold” QSC

RV İnvestment Qrup Servis LLC-nin nümayəndəliyi

BP Exploration (Azerbaijan) Ltd şirkəti

Karasu Development Şirkəti

Azerbaijan (Eysc) Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

LUKOYL Oversiz Şah Dəniz Ltd

”Ekson Azərbaycan Limited” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BP ABŞERON LİMİTED

Equinor Azerbaijan Karabagh B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialı

Equinor Azerbaijan Ashrafi Dan Ulduzu Aypara B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialı

Joint Operating Company of Absheron Petroleum B.V. (JOCAP)

İTOÇU Oyl Eksploreyşn (Azərbaycan) İnc. Kompaniyasının Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

NAFTIRAN INTERTRADE Co. (NICO) LIMITED Şirkətinin Nümayəndəliyi

Gobustan Operating Company

”SHIRVAN INVESTMENTS LIMITED” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

Equinor Apsheron AS Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

”TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

"Mol Azərbaycan Ltd" Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BAHAR ENERGY LİMİTED Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BP Şəfəq-Asiman Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

UGE-LANCER PTE.Ltd-nin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

ONGC VİDESH LİMİTED şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

”SGC UPSTREAM” MMC

PETRONAS AZERBAIJAN (SHAH DENIZ) S.A.R.L Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

CNPC İnternational (Kura) Limited Şirkətinin filialı

İNPEX SOUTHWEST CASPİAN SEA LTD

Azərbaycan (Şah Dəniz) Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

AZEN Oyl Kompani B.V. Şirkətinin Filialı

”TURKISH PETROLEUM OVERSEAS COMPANY LTD” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

Total E&P Abşeron B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

”ƏliBayramlıneft” MMC

”Qobustanneft” MMC

”Salyanneft” MMC

”NOVATİS OİL FZE” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyi

Fortunemate Assets Limited

Neftchala investments

KARABAKH OPERATİNG COMPANY ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

APŞERON İNVESTMENTS LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

BÖYÜK BRİTANİYANIN COMMONWEALTH QOBUSTAN LİMİTED ŞİRKƏTİNİN FİLİALI

KARABAKH COİNT OPERTİNG COMPANY B.V ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

ZENİTH ARAN OİL COMPANY LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

TAGHIYEV OPERATING COMPANY MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

GL İNVESTMENT MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

LUKOYL ABŞERON EKSPLOREYŞN LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI NÜMAYƏNDƏLİYİ

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti

BP Exploration (Caspian Sea) Ltd

BP Exploration (Shah Deniz)Limited

Balakhani Operating Company Limited

Umid Babek Operating Company

Shirvan Operating Company LTD

Surakhani Oyl Operating Company S.A.

Binagadi Oil Company

Salyan Oil LTD

Karasu Operating Company

”AZGERNEFT” MMC

Absheron Operating Company Limited

Neftechala Operating Company Limited

Bahar Energy Operating Company Limited

Petro-Hongkong-Pirsaat Oil Limited Office MMC

”AzerGold” QSC

RV İnvestment Qrup Servis LLC-nin nümayəndəliyi

BP Exploration (Azerbaijan) Ltd şirkəti

Karasu Development Şirkəti

Azerbaijan (Eysc) Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

LUKOYL Oversiz Şah Dəniz Ltd

”Ekson Azərbaycan Limited” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BP ABŞERON LİMİTED

Equinor Azerbaijan Karabagh B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialı

Equinor Azerbaijan Ashrafi Dan Ulduzu Aypara B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialı

Joint Operating Company of Absheron Petroleum B.V. (JOCAP)

İTOÇU Oyl Eksploreyşn (Azərbaycan) İnc. Kompaniyasının Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

NAFTIRAN INTERTRADE Co. (NICO) LIMITED Şirkətinin Nümayəndəliyi

Gobustan Operating Company

”SHIRVAN INVESTMENTS LIMITED” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

Equinor Apsheron AS Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

”TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

"Mol Azərbaycan Ltd" Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BAHAR ENERGY LİMİTED Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BP Şəfəq-Asiman Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

UGE-LANCER PTE.Ltd-nin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

ONGC VİDESH LİMİTED şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

”SGC UPSTREAM” MMC

PETRONAS AZERBAIJAN (SHAH DENIZ) S.A.R.L Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

CNPC İnternational (Kura) Limited Şirkətinin filialı

İNPEX SOUTHWEST CASPİAN SEA LTD

Azərbaycan (Şah Dəniz) Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

AZEN Oyl Kompani B.V. Şirkətinin Filialı

”TURKISH PETROLEUM OVERSEAS COMPANY LTD” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

Total E&P Abşeron B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

”ƏliBayramlıneft” MMC

”Qobustanneft” MMC

”Salyanneft” MMC

”NOVATİS OİL FZE” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyi

Fortunemate Assets Limited

Neftchala investments

KARABAKH OPERATİNG COMPANY ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

APŞERON İNVESTMENTS LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

BÖYÜK BRİTANİYANIN COMMONWEALTH QOBUSTAN LİMİTED ŞİRKƏTİNİN FİLİALI

KARABAKH COİNT OPERTİNG COMPANY B.V ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

ZENİTH ARAN OİL COMPANY LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

TAGHIYEV OPERATING COMPANY MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

GL İNVESTMENT MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

LUKOYL ABŞERON EKSPLOREYŞN LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI NÜMAYƏNDƏLİYİ

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti

BP Exploration (Caspian Sea) Ltd

BP Exploration (Shah Deniz)Limited

Balakhani Operating Company Limited

Umid Babek Operating Company

Shirvan Operating Company LTD

Surakhani Oyl Operating Company S.A.

Binagadi Oil Company

Salyan Oil LTD

Karasu Operating Company

”AZGERNEFT” MMC

Absheron Operating Company Limited

Neftechala Operating Company Limited

Bahar Energy Operating Company Limited

Petro-Hongkong-Pirsaat Oil Limited Office MMC

”AzerGold” QSC

RV İnvestment Qrup Servis LLC-nin nümayəndəliyi

BP Exploration (Azerbaijan) Ltd şirkəti

Karasu Development Şirkəti

Azerbaijan (Eysc) Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

LUKOYL Oversiz Şah Dəniz Ltd

”Ekson Azərbaycan Limited” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BP ABŞERON LİMİTED

Equinor Azerbaijan Karabagh B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialı

Equinor Azerbaijan Ashrafi Dan Ulduzu Aypara B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialı

Joint Operating Company of Absheron Petroleum B.V. (JOCAP)

İTOÇU Oyl Eksploreyşn (Azərbaycan) İnc. Kompaniyasının Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

NAFTIRAN INTERTRADE Co. (NICO) LIMITED Şirkətinin Nümayəndəliyi

Gobustan Operating Company

”SHIRVAN INVESTMENTS LIMITED” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

Equinor Apsheron AS Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

”TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

"Mol Azərbaycan Ltd" Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BAHAR ENERGY LİMİTED Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BP Şəfəq-Asiman Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

UGE-LANCER PTE.Ltd-nin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

ONGC VİDESH LİMİTED şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

”SGC UPSTREAM” MMC

PETRONAS AZERBAIJAN (SHAH DENIZ) S.A.R.L Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

CNPC İnternational (Kura) Limited Şirkətinin filialı

İNPEX SOUTHWEST CASPİAN SEA LTD

Azərbaycan (Şah Dəniz) Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

AZEN Oyl Kompani B.V. Şirkətinin Filialı

”TURKISH PETROLEUM OVERSEAS COMPANY LTD” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

Total E&P Abşeron B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

”ƏliBayramlıneft” MMC

”Qobustanneft” MMC

”Salyanneft” MMC

”NOVATİS OİL FZE” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyi

Fortunemate Assets Limited

Neftchala investments

KARABAKH OPERATİNG COMPANY ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

APŞERON İNVESTMENTS LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

BÖYÜK BRİTANİYANIN COMMONWEALTH QOBUSTAN LİMİTED ŞİRKƏTİNİN FİLİALI

KARABAKH COİNT OPERTİNG COMPANY B.V ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

ZENİTH ARAN OİL COMPANY LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

TAGHIYEV OPERATING COMPANY MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

GL İNVESTMENT MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

LUKOYL ABŞERON EKSPLOREYŞN LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI NÜMAYƏNDƏLİYİ

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti

BP Exploration (Caspian Sea) Ltd

BP Exploration (Shah Deniz)Limited

Balakhani Operating Company Limited

Umid Babek Operating Company

Shirvan Operating Company LTD

Surakhani Oyl Operating Company S.A.

Binagadi Oil Company

Salyan Oil LTD

Karasu Operating Company

”AZGERNEFT” MMC

Absheron Operating Company Limited

Neftechala Operating Company Limited

Bahar Energy Operating Company Limited

Petro-Hongkong-Pirsaat Oil Limited Office MMC

”AzerGold” QSC

RV İnvestment Qrup Servis LLC-nin nümayəndəliyi

BP Exploration (Azerbaijan) Ltd şirkəti

Karasu Development Şirkəti

Azerbaijan (Eysc) Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

LUKOYL Oversiz Şah Dəniz Ltd

”Ekson Azərbaycan Limited” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BP ABŞERON LİMİTED

Equinor Azerbaijan Karabagh B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialı

Equinor Azerbaijan Ashrafi Dan Ulduzu Aypara B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialı

Joint Operating Company of Absheron Petroleum B.V. (JOCAP)

İTOÇU Oyl Eksploreyşn (Azərbaycan) İnc. Kompaniyasının Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

NAFTIRAN INTERTRADE Co. (NICO) LIMITED Şirkətinin Nümayəndəliyi

Gobustan Operating Company

”SHIRVAN INVESTMENTS LIMITED” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

Equinor Apsheron AS Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

”TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

"Mol Azərbaycan Ltd" Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BAHAR ENERGY LİMİTED Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BP Şəfəq-Asiman Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

UGE-LANCER PTE.Ltd-nin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

ONGC VİDESH LİMİTED şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

”SGC UPSTREAM” MMC

PETRONAS AZERBAIJAN (SHAH DENIZ) S.A.R.L Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

CNPC İnternational (Kura) Limited Şirkətinin filialı

İNPEX SOUTHWEST CASPİAN SEA LTD

Azərbaycan (Şah Dəniz) Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

AZEN Oyl Kompani B.V. Şirkətinin Filialı

”TURKISH PETROLEUM OVERSEAS COMPANY LTD” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

Total E&P Abşeron B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

”ƏliBayramlıneft” MMC

”Qobustanneft” MMC

”Salyanneft” MMC

”NOVATİS OİL FZE” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyi

Fortunemate Assets Limited

Neftchala investments

KARABAKH OPERATİNG COMPANY ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

APŞERON İNVESTMENTS LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

BÖYÜK BRİTANİYANIN COMMONWEALTH QOBUSTAN LİMİTED ŞİRKƏTİNİN FİLİALI

KARABAKH COİNT OPERTİNG COMPANY B.V ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

ZENİTH ARAN OİL COMPANY LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

TAGHIYEV OPERATING COMPANY MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

GL İNVESTMENT MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

LUKOYL ABŞERON EKSPLOREYŞN LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI NÜMAYƏNDƏLİYİ

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti

BP Exploration (Caspian Sea) Ltd

BP Exploration (Shah Deniz)Limited

Balakhani Operating Company Limited

Umid Babek Operating Company

Shirvan Operating Company LTD

Surakhani Oyl Operating Company S.A.

Binagadi Oil Company

Salyan Oil LTD

Karasu Operating Company

”AZGERNEFT” MMC

Absheron Operating Company Limited

Neftechala Operating Company Limited

Bahar Energy Operating Company Limited

Petro-Hongkong-Pirsaat Oil Limited Office MMC

”AzerGold” QSC

RV İnvestment Qrup Servis LLC-nin nümayəndəliyi

BP Exploration (Azerbaijan) Ltd şirkəti

Karasu Development Şirkəti

Azerbaijan (Eysc) Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

LUKOYL Oversiz Şah Dəniz Ltd

”Ekson Azərbaycan Limited” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BP ABŞERON LİMİTED

Equinor Azerbaijan Karabagh B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialı

Equinor Azerbaijan Ashrafi Dan Ulduzu Aypara B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialı

Joint Operating Company of Absheron Petroleum B.V. (JOCAP)

İTOÇU Oyl Eksploreyşn (Azərbaycan) İnc. Kompaniyasının Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

NAFTIRAN INTERTRADE Co. (NICO) LIMITED Şirkətinin Nümayəndəliyi

Gobustan Operating Company

”SHIRVAN INVESTMENTS LIMITED” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

Equinor Apsheron AS Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

”TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

"Mol Azərbaycan Ltd" Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BAHAR ENERGY LİMİTED Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BP Şəfəq-Asiman Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

UGE-LANCER PTE.Ltd-nin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

ONGC VİDESH LİMİTED şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

”SGC UPSTREAM” MMC

PETRONAS AZERBAIJAN (SHAH DENIZ) S.A.R.L Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

CNPC İnternational (Kura) Limited Şirkətinin filialı

İNPEX SOUTHWEST CASPİAN SEA LTD

Azərbaycan (Şah Dəniz) Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

AZEN Oyl Kompani B.V. Şirkətinin Filialı

”TURKISH PETROLEUM OVERSEAS COMPANY LTD” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

Total E&P Abşeron B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

”ƏliBayramlıneft” MMC

”Qobustanneft” MMC

”Salyanneft” MMC

”NOVATİS OİL FZE” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyi

Fortunemate Assets Limited

Neftchala investments

KARABAKH OPERATİNG COMPANY ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

APŞERON İNVESTMENTS LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

BÖYÜK BRİTANİYANIN COMMONWEALTH QOBUSTAN LİMİTED ŞİRKƏTİNİN FİLİALI

KARABAKH COİNT OPERTİNG COMPANY B.V ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

ZENİTH ARAN OİL COMPANY LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

TAGHIYEV OPERATING COMPANY MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

GL İNVESTMENT MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

LUKOYL ABŞERON EKSPLOREYŞN LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI NÜMAYƏNDƏLİYİ

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti

BP Exploration (Caspian Sea) Ltd

BP Exploration (Shah Deniz)Limited

Balakhani Operating Company Limited

Umid Babek Operating Company

Shirvan Operating Company LTD

Surakhani Oyl Operating Company S.A.

Binagadi Oil Company

Salyan Oil LTD

Karasu Operating Company

”AZGERNEFT” MMC

Absheron Operating Company Limited

Neftechala Operating Company Limited

Bahar Energy Operating Company Limited

Petro-Hongkong-Pirsaat Oil Limited Office MMC

”AzerGold” QSC

RV İnvestment Qrup Servis LLC-nin nümayəndəliyi

BP Exploration (Azerbaijan) Ltd şirkəti

Karasu Development Şirkəti

Azerbaijan (Eysc) Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

LUKOYL Oversiz Şah Dəniz Ltd

”Ekson Azərbaycan Limited” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BP ABŞERON LİMİTED

Equinor Azerbaijan Karabagh B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialı

Equinor Azerbaijan Ashrafi Dan Ulduzu Aypara B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialı

Joint Operating Company of Absheron Petroleum B.V. (JOCAP)

İTOÇU Oyl Eksploreyşn (Azərbaycan) İnc. Kompaniyasının Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

NAFTIRAN INTERTRADE Co. (NICO) LIMITED Şirkətinin Nümayəndəliyi

Gobustan Operating Company

”SHIRVAN INVESTMENTS LIMITED” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

Equinor Apsheron AS Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

”TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

"Mol Azərbaycan Ltd" Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BAHAR ENERGY LİMİTED Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BP Şəfəq-Asiman Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

UGE-LANCER PTE.Ltd-nin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

ONGC VİDESH LİMİTED şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

”SGC UPSTREAM” MMC

PETRONAS AZERBAIJAN (SHAH DENIZ) S.A.R.L Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

CNPC İnternational (Kura) Limited Şirkətinin filialı

İNPEX SOUTHWEST CASPİAN SEA LTD

Azərbaycan (Şah Dəniz) Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

AZEN Oyl Kompani B.V. Şirkətinin Filialı

”TURKISH PETROLEUM OVERSEAS COMPANY LTD” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

Total E&P Abşeron B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

”ƏliBayramlıneft” MMC

”Qobustanneft” MMC

”Salyanneft” MMC

”NOVATİS OİL FZE” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyi

Fortunemate Assets Limited

Neftchala investments

KARABAKH OPERATİNG COMPANY ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

APŞERON İNVESTMENTS LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

BÖYÜK BRİTANİYANIN COMMONWEALTH QOBUSTAN LİMİTED ŞİRKƏTİNİN FİLİALI

KARABAKH COİNT OPERTİNG COMPANY B.V ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

ZENİTH ARAN OİL COMPANY LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

TAGHIYEV OPERATING COMPANY MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

GL İNVESTMENT MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

LUKOYL ABŞERON EKSPLOREYŞN LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI NÜMAYƏNDƏLİYİ

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti

BP Exploration (Caspian Sea) Ltd

BP Exploration (Shah Deniz)Limited

Balakhani Operating Company Limited

Umid Babek Operating Company

Shirvan Operating Company LTD

Surakhani Oyl Operating Company S.A.

Binagadi Oil Company

Salyan Oil LTD

Karasu Operating Company

”AZGERNEFT” MMC

Absheron Operating Company Limited

Neftechala Operating Company Limited

Bahar Energy Operating Company Limited

Petro-Hongkong-Pirsaat Oil Limited Office MMC

”AzerGold” QSC

RV İnvestment Qrup Servis LLC-nin nümayəndəliyi

BP Exploration (Azerbaijan) Ltd şirkəti

Karasu Development Şirkəti

Azerbaijan (Eysc) Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

LUKOYL Oversiz Şah Dəniz Ltd

”Ekson Azərbaycan Limited” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BP ABŞERON LİMİTED

Equinor Azerbaijan Karabagh B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialı

Equinor Azerbaijan Ashrafi Dan Ulduzu Aypara B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialı

Joint Operating Company of Absheron Petroleum B.V. (JOCAP)

İTOÇU Oyl Eksploreyşn (Azərbaycan) İnc. Kompaniyasının Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

NAFTIRAN INTERTRADE Co. (NICO) LIMITED Şirkətinin Nümayəndəliyi

Gobustan Operating Company

”SHIRVAN INVESTMENTS LIMITED” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

Equinor Apsheron AS Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

”TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

"Mol Azərbaycan Ltd" Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BAHAR ENERGY LİMİTED Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BP Şəfəq-Asiman Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

UGE-LANCER PTE.Ltd-nin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

ONGC VİDESH LİMİTED şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

”SGC UPSTREAM” MMC

PETRONAS AZERBAIJAN (SHAH DENIZ) S.A.R.L Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

CNPC İnternational (Kura) Limited Şirkətinin filialı

İNPEX SOUTHWEST CASPİAN SEA LTD

Azərbaycan (Şah Dəniz) Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

AZEN Oyl Kompani B.V. Şirkətinin Filialı

”TURKISH PETROLEUM OVERSEAS COMPANY LTD” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

Total E&P Abşeron B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

”ƏliBayramlıneft” MMC

”Qobustanneft” MMC

”Salyanneft” MMC

”NOVATİS OİL FZE” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyi

Fortunemate Assets Limited

Neftchala investments

KARABAKH OPERATİNG COMPANY ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

APŞERON İNVESTMENTS LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

BÖYÜK BRİTANİYANIN COMMONWEALTH QOBUSTAN LİMİTED ŞİRKƏTİNİN FİLİALI

KARABAKH COİNT OPERTİNG COMPANY B.V ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

ZENİTH ARAN OİL COMPANY LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

TAGHIYEV OPERATING COMPANY MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

GL İNVESTMENT MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

LUKOYL ABŞERON EKSPLOREYŞN LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI NÜMAYƏNDƏLİYİ

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti

BP Exploration (Caspian Sea) Ltd

BP Exploration (Shah Deniz)Limited

Balakhani Operating Company Limited

Umid Babek Operating Company

Shirvan Operating Company LTD

Surakhani Oyl Operating Company S.A.

Binagadi Oil Company

Salyan Oil LTD

Karasu Operating Company

”AZGERNEFT” MMC

Absheron Operating Company Limited

Neftechala Operating Company Limited

Bahar Energy Operating Company Limited

Petro-Hongkong-Pirsaat Oil Limited Office MMC

”AzerGold” QSC

RV İnvestment Qrup Servis LLC-nin nümayəndəliyi

BP Exploration (Azerbaijan) Ltd şirkəti

Karasu Development Şirkəti

Azerbaijan (Eysc) Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

LUKOYL Oversiz Şah Dəniz Ltd

”Ekson Azərbaycan Limited” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BP ABŞERON LİMİTED

Equinor Azerbaijan Karabagh B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialı

Equinor Azerbaijan Ashrafi Dan Ulduzu Aypara B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialı

Joint Operating Company of Absheron Petroleum B.V. (JOCAP)

İTOÇU Oyl Eksploreyşn (Azərbaycan) İnc. Kompaniyasının Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

NAFTIRAN INTERTRADE Co. (NICO) LIMITED Şirkətinin Nümayəndəliyi

Gobustan Operating Company

”SHIRVAN INVESTMENTS LIMITED” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

Equinor Apsheron AS Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

”TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

"Mol Azərbaycan Ltd" Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BAHAR ENERGY LİMİTED Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BP Şəfəq-Asiman Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

UGE-LANCER PTE.Ltd-nin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

ONGC VİDESH LİMİTED şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

”SGC UPSTREAM” MMC

PETRONAS AZERBAIJAN (SHAH DENIZ) S.A.R.L Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

CNPC İnternational (Kura) Limited Şirkətinin filialı

İNPEX SOUTHWEST CASPİAN SEA LTD

Azərbaycan (Şah Dəniz) Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

AZEN Oyl Kompani B.V. Şirkətinin Filialı

”TURKISH PETROLEUM OVERSEAS COMPANY LTD” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

Total E&P Abşeron B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

”ƏliBayramlıneft” MMC

”Qobustanneft” MMC

”Salyanneft” MMC

”NOVATİS OİL FZE” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyi

Fortunemate Assets Limited

Neftchala investments

KARABAKH OPERATİNG COMPANY ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

APŞERON İNVESTMENTS LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

BÖYÜK BRİTANİYANIN COMMONWEALTH QOBUSTAN LİMİTED ŞİRKƏTİNİN FİLİALI

KARABAKH COİNT OPERTİNG COMPANY B.V ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

ZENİTH ARAN OİL COMPANY LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

TAGHIYEV OPERATING COMPANY MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

GL İNVESTMENT MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

LUKOYL ABŞERON EKSPLOREYŞN LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI NÜMAYƏNDƏLİYİ

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti

BP Exploration (Caspian Sea) Ltd

BP Exploration (Shah Deniz)Limited

Balakhani Operating Company Limited

Umid Babek Operating Company

Shirvan Operating Company LTD

Surakhani Oyl Operating Company S.A.

Binagadi Oil Company

Salyan Oil LTD

Karasu Operating Company

”AZGERNEFT” MMC

Absheron Operating Company Limited

Neftechala Operating Company Limited

Bahar Energy Operating Company Limited

Petro-Hongkong-Pirsaat Oil Limited Office MMC

”AzerGold” QSC

RV İnvestment Qrup Servis LLC-nin nümayəndəliyi

BP Exploration (Azerbaijan) Ltd şirkəti

Karasu Development Şirkəti

Azerbaijan (Eysc) Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

LUKOYL Oversiz Şah Dəniz Ltd

”Ekson Azərbaycan Limited” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BP ABŞERON LİMİTED

Equinor Azerbaijan Karabagh B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialı

Equinor Azerbaijan Ashrafi Dan Ulduzu Aypara B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialı

Joint Operating Company of Absheron Petroleum B.V. (JOCAP)

İTOÇU Oyl Eksploreyşn (Azərbaycan) İnc. Kompaniyasının Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

NAFTIRAN INTERTRADE Co. (NICO) LIMITED Şirkətinin Nümayəndəliyi

Gobustan Operating Company

”SHIRVAN INVESTMENTS LIMITED” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

Equinor Apsheron AS Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

”TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

"Mol Azərbaycan Ltd" Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BAHAR ENERGY LİMİTED Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

BP Şəfəq-Asiman Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

UGE-LANCER PTE.Ltd-nin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

ONGC VİDESH LİMİTED şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

”SGC UPSTREAM” MMC

PETRONAS AZERBAIJAN (SHAH DENIZ) S.A.R.L Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

CNPC İnternational (Kura) Limited Şirkətinin filialı

İNPEX SOUTHWEST CASPİAN SEA LTD

Azərbaycan (Şah Dəniz) Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

AZEN Oyl Kompani B.V. Şirkətinin Filialı

”TURKISH PETROLEUM OVERSEAS COMPANY LTD” Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi

Total E&P Abşeron B.V. Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

”ƏliBayramlıneft” MMC

”Qobustanneft” MMC

”Salyanneft” MMC

”NOVATİS OİL FZE” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyi

Fortunemate Assets Limited

Neftchala investments

KARABAKH OPERATİNG COMPANY ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

APŞERON İNVESTMENTS LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

BÖYÜK BRİTANİYANIN COMMONWEALTH QOBUSTAN LİMİTED ŞİRKƏTİNİN FİLİALI

KARABAKH COİNT OPERTİNG COMPANY B.V ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

ZENİTH ARAN OİL COMPANY LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

TAGHIYEV OPERATING COMPANY MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

GL İNVESTMENT MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

LUKOYL ABŞERON EKSPLOREYŞN LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI NÜMAYƏNDƏLİYİ

2022-ci il üzrə

  Hasilat sənayesində şəffaflıq üzrə məcmu hesabat

  Azərbaycan Respublikası Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün tətbiqində pilot ölkə olmuş, hasilat sənayesində şəffaflıq (bundan sonra – HSŞ) və hesabatlılıq üzrə beynəlxalq səyləri daim dəstəkləmişdir. Beynəlxalq səviyyədə HSŞ üzrə hesabatlılığın təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasında lazımi tədbirlər həyata keçirilmiş... ətraflı

  Azərbaycanın energetikası

  “Azərbaycanın energetikası” statistika məc-muəsində 2018-2022-ci illər üzrə milli enerji balansı əhatə olunmaqla enerji məhsullarının əmtəə balansları və energetika statistikasına aid digər zəruri məlumatlar verilmişdir. Məcmuə 5 bölmədən ibarətdir. 1-ci bölmədə energetika müəssisələrinin işinin əsas göstəriciləri, enerji istehlakı və elektrik enerjisinin enerji istehlakındakı payı, enerji tutumu, sənaye sahələrində enerji səmərəliliyi, 2-ci... ətraflı

  Azərbaycanın sənayesi

  “Azərbaycanın sənayesi” statistika məcmuəsinə son illərdə Azərbaycan Respublikası sənayesini xarakterizə edən əsas statistik məlumatlar daxil edilmişdir. Məcmuədə sənaye sektorunun - “mədənçıxarma sənayesi”, “emal sənayesi”, “elektrik enerjisi, qaz, buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı” və “su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı” kimi fəaliyyət növləri əhatə olunur... ətraflı

First slide
Second slide
Third slide
Fourth slide