Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03113236
Hesabatın adı
          3-balıq (kvota) №-li forma (Təzə balığın ovlanmasına verilən kvota, istifadə etdikləri gəmilərin, qayıqların və işçilərin sayına dair hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 01 oktyabr 2013-cü il tarixli, 115/11 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Təzə balığın ovlanmasına verilən kvota, istifadə etdikləri gəmilərin, qayıqların və işçilərin sayına dair
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Kiçik sahibkarlıq subyektləri  Kiçik sahibkarlıq subyektləri yanvarın 31-dək
Müşahidə dairəsi
          Su hövzələrində kvota ilə ovlanmış balığın növləri və miqdarı barədə məlumatlar
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Sənaye statistikası , Tikinti statistikası , Bitkiçilik statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)377-10-70 (22-42)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi kvotaya görə ovlanmış balığın növləri, miqdarı, istifadə etdikləri balıqçı qayıqları və işçiləri barədə məlumat əldə etmək və istifadəçilərin bu məlumatlara olan zəruri təlabatını ödəmək. Hesabat 2000-ci ildən tərtib olunur.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, sahibkarlar, tədqiqatçılar, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          3 fevral
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Dövlət Statistika Komitəsinin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş kənd və meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluq statistikası üzrə hesabat formalarının albomu və onların doldurulmasına dair metodoloji izahatlar.
Göstəricilərin izahı
          Hesabatda olan göstəricilərin izahı 3-balıq (kvota)hesabat formasının doldurulmasına dair metodoloji tövsiyələrdə verilmişdir.
Təsnifatlar
          Təşkilati-hüquqi formaların statistik təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Göstəricilərin müqayisəsi zamanı xəta və səhvlər aşkarlandıqda müvafiq düzəlişlər edilir.
Seçmə xətası
          Seçmə xətasının hesablanması həyata keçirilmir.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          statistik proqrama uyğun
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Sənaye statistikası , Tikinti statistikası , Energetika statistikası , Bitkiçilik statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın kənd təsərrüfatı
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron