Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03113238
Hesabatın adı
          2-mt №-li forma (Meşəbərpa tədbirləri haqqında)
Təsdiq olunma tarixi
          Аzərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 06 mart 2020-ci il tarixli, 5/11 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Meşələrin bərpası, meşə əkini və səpinlərində xidmət və suvarma işləri, torpaq hazırlığı, əkin materiallarının yetişdirilməsi, toxum tədarükü barədə məlumatlar alınır.
Dövriliyi
           Yarım illik, İllik
Təqdim olunma muddəti
          Kiçik olmayan sahibkarlıq subyektləri   İyul və yanvar aylarının 22-dək
Müşahidə dairəsi
          Meşədə aparılan bərpa işləri
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Sənaye statistikası , Bitkiçilik statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)377-10-70 (22-42)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi meşə təsərrüfatlarında aparılan bərpa işləri, meşə əkini və səpinlərində xidmət və suvarma işləri,torpaq hazırlığı, əkin materiallarının yetişdirilməsi, toxum tədarükü və sair zəruri məlumatların əldə edilməsindən ibarətdir. Hesabat 2005-ci ildən tətbiq olunur.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, tədqiqatçılar, müəllim və tələbələr, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.azstat.org saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          yanvar və iyul aylarının 22-si
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Dövlət Statistika Komitəsinin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş kənd və meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluq statistikası üzrə hesabat formalarının albomu və onların doldurulmasına dair metodoloji izahatlar əsasında tərtib edilmişdir.
Göstəricilərin izahı
          Göstəricilərin izahı 1-mt №-li forma hesabatına dair metodoloji izahda verilmişdir.
Təsnifatlar
          Təşkilati-hüquqi formaların statistik təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Göstəricilərin yoxlanılması zamanı səhvlər aşkarlandıqda Meşələrin İnkişafı Departamenti ilə əlaqə saxlanılır və müvafiq düzəlişlər edilir.
Seçmə xətası
          Seçmə xətasının hesablanması həyata keçirilmir.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının toplanması
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Sənaye statistikası , Bitkiçilik statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanda ətraf mühit
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron