Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03113245
Hesabatın adı
          2-(ovçuluq) №-li forma (Ovçuluq təsərrüfatları haqqında)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 01 oktyabr 2013-cü il tarixli, 113/11 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Ovçuluq təsərrüfatlari üzrə hesabat
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Ovçuluq təsərrüfatları hesabatı fevralın 15-dək öz yuxarı təşkilatına, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidməti isə icmal hesbatı martın 5-dək Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim etməlidir.
Müşahidə dairəsi
          Ovçuluq təsərrüfatları
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Sənaye statistikası , Bitkiçilik statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)377-10-70 (22-42)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Ovçuluq təsərrüfatlarının fəaliyyətinə dair məlumatların əldə edilməsi
İstifadəçilər
          Tədqiqatçılar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatın elektron təqdimatı www.azstat.org saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          5 mart
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Dövlət Statistika Komitəsinin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş kənd, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluq statistikası üzrə hesabat formalarının albomu və onların doldurulmasına dair metodoloji izahatlar
Göstəricilərin izahı
          Vəhşi heyvanların və quşların yetişdirilməsi, qorunması, ovçuluq təsərrüfatının uçotunun aparılmasına çəkilən xərclər, ovçuluq ərazisinin sahəsi və işçilərin sayı
Təsnifatlar
          Təşkilati-hüquqi formaların statistik təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Göstəricilərin müqayisəsi zamanı xəta və səhvlər aşkarlandıqda müvafiq düzəlişlər edilir.
Seçmə xətası
          Seçmə xətasının hesablanması həyata keçirilmir.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Statistik işlər proqramına uyğun
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Sənaye statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın kənd təsərrüfatı
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron