Hesabatların Elektron Təqdimat Sistemi (v 8.02)
“Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq hesabat forması üzrə məlumatların konfidensiallığına zəmanət verilir və onlardan yalnız ümumiləşdirilmiş şəkildə istifadə ediləcəkdir
Sistemə daxil olmaq üçün təşkilatınızın kodunu və parolunuzu daxil edin:
Təşkilatın kodu:Parol:
Parolunuz yoxdursa, qeydiyyatdan keçin:
Qeydiyyat məlumatında düzəliş etmək üçün bura
daxil olun:
Qeydiyyatdan keçib parolunuzu itirmisiniz və ya başqa sualınız varsa,
bu ünvanaməktub ilə müraciət edə bilərsiniz.
Sistemə daxil olmaq üçün hüquqi şəxslər statistik koddan, fiziki şəxslər isə VÖEN-dən istifadə etməlidir. Statistik kod hüquqi şəxslərə rayon statistika idarələri tərəfindən verilir.

Sistemə ilk dəfə daxil olmaq üçün qeydiyyatdan keçin. Qeydiyyat zamanı özünüzə parol seçib, daxil edin. Bu parol hər dəfə sistemə daxil olmaq üçün istifadə edilir.

Məlumatınızı kənar şəxslərin müdaxiləsindən qorumaq üçün parolunuzu məxfi saxlayın.
Yeni xəbərlər
Düzəliş
Özünüzə parol seçin və onu daxil edin
(parol 6-10 rəqəm və latın simvollarından ibarət olmalıdır):
Parol:
Parolu təkrar edin:
Elektron poçt ünvanınız (əlaqə üçün):
Elektron məktub
Məlumatı daxil edin və göndərin:
Elektron poçt ünvanınız (əlaqə üçün):
Məlumat:
Səhv
Yeni xəbərlər