Statistik məlumatların verilməsi qaydalarının pozulmasına görə inzibati cərimələrin internet vasitəsilə ödənilməsi

      İnzibati cərimə növündə inzibati tənbeh tətbiq etmə haqqında qərar qanuni qüvvəyə mindikdən və ya Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 143-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş möhlət verilmənin, təxirə salmanın müddəti bitdikdən otuz gündən gec olmayaraq inzibati xəta törətmiş şəxs tərəfindən ödənilməlidir. Ödəniş elektron formada protokolun nömrəsi qeyd olunduqdan sonra həyata keçirilir.

İstifadə təlimatı Elektron xidmətə keçid